Sosyal seçime genel bakış: Emeklilik ve sağlık için seçimimiz

Deutsche Rentenversicherung Bund (Alman Emeklilik Sigortası Birliği), Deutsche Rentenversicherung Saarland (Alman Emeklilik Sigortası Saarland) ve yedek sigorta kurumları her altı yılda bir sosyal seçimleri gerçekleştirmektedirler. Sosyal seçim Almanya’da federal parlamento seçimi ve Avrupa seçimi sonrasında en büyük üçüncü seçimdir. Seçme hakkı olan 51 milyonun üzerinde sigortalı ve emekli bulunmaktadır. Sigorta kurumlarının ve emeklilik sigortasının parlamentosunda kimlerin oturacağını ve önemli kararları kimlerin vereceğini bu seçmenler belirler. Çünkü sigortalıların ve emeklilerin kendilerine ait parlamentoları vardır. Dolayısıyla sosyal sigorta kurumu kendi kendini yönetmektedir. Prensip şudur: Kim prim ödüyor veya ödemişse, karar verme hakkına da sahiptir.

Sosyal seçim salt mektup oyuyla gerçekleşir. Seçmenlere seçim belgeleri Nisan ayının ortasından itibaren posta yoluyla gönderilecektir. Deutsche Rentenversicherung Bund (Alman Emeklilik Sigortası Birliği) veya Deutsche Rentenversicherung Saarland (Alman Emeklilik Sigortası Saarland ) tarafından seçim belgeleri gönderilen kişiler, her iki durumda da oy verme hakkına sahiptirler. Seçmenler listelerden birini doldurur, doldurdukları oy pusulasını kırmızı seçim zarfına koyar ve bu zarfı postaneye ait bir posta kutusuna atar veya bir postane şubesine getirip teslim ederler. Seçim belgeleri en geç 31. Mayıs 2017 tarihine kadar sigorta kurumlarına ulaşmış olmalıdır. Geçerli olan tarih, mektubun kuruma teslim tarihidir.

Kör veya görme engelli sigortalılar oy pusulalarını seçim şablonuyla işaretleyebilirler. Bu şablon kendilerine bir sesli CD ile birlikte ücretsiz olarak temin edilecektir.

BARMER üyeleri daha sonra seçim yapacaktır. BARMER GEK ve Deutsche BKK’nın 1 Ocak 2017 tarihinde birleşmesinden sonra yeni BARMER doğmuştur. Bu durum, seçim takvimi için bazı sonuçları beraberinde getirmiştir. Federal seçim yetkilisi bu sebeple BARMER üyeleri için özel bir seçim tarihi belirlemiştir: 4 Ekim 2017. Böylelikle tüm katılımcılar seçime hazırlanmak için yeterli süreye sahip olacaktır.

Deutsche Rentenversicherung Bund (Alman Emeklilik Sigortası Birliği), Saarland ve yedek sigorta kurumlarına bağlı olan ve ikameti bir AB ve Avrupa Ekonomik Alanına dahil olan ülkede veya İsviçre’de olan sigortalılar ve emekliler de seçimlere katılabilirler.

Parlamento için seçilen vekiller finans, organizasyon, personel görevlendirme ve direkt olarak sigortalıları ve emeklileri ilgilendiren tüm sorular hakkında karar verirler. Bu sayede sunulan hizmetler sigortalılara uygun hale getirilebilir. Sigortalıların yakınında hızlı ve ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunarlar. Ve hakime gerek kalmadan anlaşmazlıkları gidermede yardımcı olurlar. Deutsche Rentenversicherung Bund (Alman Emeklilik Sigortası Birliği), Saarland ve yedek sigorta kurumlarından oluşan itiraz komisyonlarındaki yöneticiler, bireysel durumlarda sigortalının talebi üzerine sigorta kurumunun kararını kontrol eder.

Sosyal seçime ait internet sayfasında (www.sozialwahl.de) sosyal seçim ve öz yönetimle ilgili önemli içerikler ve sorulara dair bir genel bakış bulabilirsiniz.

“Sosyal seçim” menü noktası altından sosyal seçimle ilgili en önemli bilgilere ulaşabilirsiniz: Neden seçim yapıldığı, kimin ne nasıl seçildiği. Deutsche Rentenversicherung Bund (Alman Emeklilik Sigortası Birliği) ve yedek sigorta kurumlarının kurum başkanları ile yapılan röportajlar, bu gönüllü çalışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Web sitede “Öz yönetim” seçeneği altında öz yönetimle ilgili görevlere yönelik bilgiler bulabilirsiniz. Öz yönetim yetkilileri ile yapılan röportajlar, görev alanlarına bir bakış sunmaktadır.

“Konularımız” menü noktasında öz yönetimin bazı somut çalışma alanları detaylı olarak sunulmaktadır.

“Destekçilerimiz” başlığı altında ünlü kişiler sosyal seçimin ve öz yönetimin önemini dile getirmektedir.

“Sorularınız” alanında ise sık sorulan sorulara ait cevapları bulabilirsiniz. Ayrıca burada sosyal seçime yönelik en önemli terimler de açıklanmaktadır.

“Basın” alanında gazeteciler ve medya temsilcilerine sosyal seçim ve öz yönetimle ilgili basın açıklamaları, arka plan metinleri ve toplu bilgiler sunulmaktadır. Buna ek olarak medya temsilcileri burada sosyal seçim bilgi ofisinin iletişim bilgilerini de bulabilirler.