Οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση με μια ματιά: οι δικές μας εκλογές για τη σύνταξη και την υγεία

Κάθε έξι χρόνια οι φορείς «Deutsche Rentenversicherung Bund», «Deutsche Rentenversicherung Saarland» και τα επικουρικά ταμεία «Ersatzkassen» διεξάγουν εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση. Μετά τις Ομοσπονδιακές Κοινοβουλευτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση αποτελούν τις τρίτες μεγαλύτερες εκλογές στη Γερμανία. Πάνω από 51 εκατομμύρια ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Αποφασίζουν από ποιους θα αποτελείται το κοινοβούλιο των ταμείων υγείας και συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ποιοι θα λαμβάνουν εκεί τις σημαντικές αποφάσεις. Διότι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι διαθέτουν τα δικά τους κοινοβούλια. Η κοινωνική ασφάλιση συνεπώς είναι αυτοδιοικούμενη. Η ισχύουσα αρχή: Όποιος καταβάλλει ή κατέβαλε στο παρελθόν εισφορές, μπορεί να συναποφασίζει.

Οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση διεξάγονται δι' αλληλογραφίας. Οι ψηφοφόροι θα λάβουν τα έγγραφα των εκλογών μέσω ταχυδρομείου από τα μέσα Απριλίου. Όποιος λάβει τα έγγραφα των εκλογών από τους ασφαλιστικούς φορείς «Deutsche Rentenversicherung Bund» ή «Deutsche Rentenversicherung Saarland» και από το ταμείο υγείας του, διαθέτει δικαίωμα ψήφου και για τις δύο περιπτώσεις. Τα άτομα που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου σημειώνουν με σταυρό μια από τις λίστες, έπειτα τοποθετούν το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο στον ροζ φάκελο και στη συνέχεια ρίχνουν τον φάκελο στο γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου ή τον παραδίδουν απευθείας στο ταχυδρομείο. Τα έγγραφα των εκλογών θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τον φορέα ασφάλισης το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2017. Καθοριστική είναι ημερομηνία παραλαβής από το ταχυδρομείο.

Οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να σημειώσουν το ψηφοδέλτιο, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο γραφής των εκλογών. Μπορείτε να λάβετε το πλαίσιο γραφής μαζί με ένα ακουστικό CD κατόπιν αιτήματός σας δωρεάν.

Τα μέλη του ταμείου «BARMER» ψηφίζουν αργότερα. Με τη συγχώνευση των ταμείων «BARMER GEK» και «Deutsche BKK» δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 το νέο ταμείο «BARMER» Αυτό επέφερε συνέπειες στις ημερομηνίες των εκλογών. Για τον λόγο αυτό η επίτροπος των ομοσπονδιακών εκλογών προσδιόρισε ξεχωριστή ημερομηνία εκλογών: την 4η Οκτωβρίου 2017. Έτσι όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν επαρκή χρόνο για την προετοιμασία των εκλογών.

Και οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχου των φορέων «Deutsche Rentenversicherung Bund» και «Deutsche Rentenversicherung Saarland» καθώς και τα μέλη των επικουρικών ταμείων που διαθέτουν μόνιμη κατοικία σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ ή στην Ελβετία μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές.

Οι αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν στα κοινοβούλια της αυτοδιοίκησης αποφασίζουν για τα οικονομικά, την οργάνωση, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και για όσα ζητήματα αφορούν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η προσαρμογή των παροχών στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Οι αντιπρόσωποι προσφέρουν σύντομες και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας των ασφαλισμένων. Επίσης, συμβάλλουν στην επίλυση διαφορών, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση ενός δικαστή. Στις ειδικές επιτροπές ενστάσεων των φορέων «Deutsche Rentenversicherung Bund», «Deutsche Rentenversicherung Saarland» και των επικουρικών ταμείων οι αυτοδιοικητικοί λειτουργοί ελέγχουν κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου τις αποφάσεις του φορέα ασφάλισης για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Η ιστοσελίδα των εκλογών για την κοινωνική ασφάλιση (www.sozialwahl.de) παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών περιεχομένων και των ερωτήσεων γύρω από τις εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση και την αυτοδιοίκηση.

Κάτω από το στοιχείο μενού «Sozialwahl» [εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση] θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τις εν λόγω εκλογές: Γιατί διεξάγονται εκλογές; Ποιος εκλέγεται και με ποιον τρόπο εκλέγεται; Οι συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο του φορέα «Deutsche Rentenversicherung Bund» και τον Πρόεδρο του συνδέσμου των επικουρικών ταμείων θα σας αποδείξουν τη σημασία της εθελοντικής εργασίας.

Υπό το στοιχείο «Selbstverwaltung» [αυτοδιοίκηση] η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τα καθήκοντα της αυτοδιοίκησης. Οι συνεντεύξεις με τους αυτοδιοικητικούς λειτουργούς προσφέρουν μια ματιά στα πεδία δραστηριοτήτων τους.

Υπό το στοιχείο μενού «Unsere Themen» [τα θέματά μας] παρουσιάζονται εκτενέστερα συγκεκριμένοι τομείς δραστηριοτήτων της αυτοδιοίκησης.

Υπό το στοιχείο «Unsere Unterstützer» [οι υποστηρικτές μας] διάσημες προσωπικότητες εκφράζουν την άποψή τους για τη σημασία των εκλογών για την κοινωνική ασφάλιση και την αυτοδιοίκηση.

Στο πεδίο «Ihre Fragen» [οι ερωτήσεις σας] μπορείτε να διαβάσετε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εδώ παρέχονται επίσης επεξηγήσεις σχετικά με τους σημαντικότερους όρους γύρω από τις εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση.

Το πεδίο «Presse» [τύπος] προσφέρει σε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης δελτία τύπου, κείμενα τεκμηρίωσης και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση και την αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορούν να βρουν εδώ στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο πληροφοριών των εκλογών για την κοινωνική ασφάλιση.